HLEDAT
Nákupní řád

Paneria - Nákupní řád

Paneria - Nákupní řád

NÁKUPNÍ ŘÁD
1. Platba
Platbu je možné provést několika způsoby:

 • Hotově při převzetí zboží od kurýra.
 • Hotově nebo kartou při vyzvednutí zboží na odběrovém místě Paneria.
 • Zákazníci s platnou smlouvou převodem na bankovní účet

(zaplatíte cenu zboží + dopravu na náš účet – číslo účtu bude na daňovém dokladu, který od nás obdržíte dodatečně)

2. Dopravné a balné
Při objednání zboží za 3.000,- Kč a více je doprava po Praze zdarma a není Vám účtována. Zboží je zasláno dopravcem v dohodnutý termín.

V případě, že je Vaše objednávka nižší než 3.000,- Kč, nebo je zboží dodáno mimo Prahu, je k celkové částce za zboží připočítána cena dopravy (ponížená v případě nákupu nad 3.000,- Kč o slevu na dopravu).

Cena dopravy je dána vzdáleností mezi naší provozovnou v Praze a místem doručení zboží. V případě, že si nejste jisti výběrem dopravy, informujete se u našeho operátora.

Balné neúčtujeme.

3. Doprava
Pro dobravu využíváme kurýrních služeb společnosti Messenger a.s.

* Z uvedeného času je část vyhrazena na přípravu Vaší objednávky (podle její velikosti). Zbylý čas je vyhrazen pro dopravu, během kterého náš smluvní partner, kurýrní společnost Messenger, objednávku doručí.

Příklad: pokud je termín pro dodání objednávky 13:00 a čas dodávky 90 min.,
objednávka bude doručena mezi 12:00 a 13:00 hodinou na místo určení.

Pozor, čas doručení platí pro objednávky standardní velikosti (do 500Kč). U větších objednávek, jejichž příprava trvá déle, může být zboží dodáno o něco později. Odhad doby, potřebné k doručení Vaší objednávky, Vám ochotně sdělí náš operátor.

4. Storno objednávky

Storno uzavřené objednávky je možné provést pouze telefonicky nejpozději 24 hodin před termínem dodaní zboží.

5. Reklamační řízení

 • U potravinářského zboží typu dorty a veškerých dalších objednávaných produktů je záruka poskytována jen a pouze v rozsahu stanoveném příslušnými zákony pro zboží okamžité spotřeby. Reklamaci jakkoli poškozené nebo nekompletní dodávky zboží, tj. vad zjistitelných vizuální kontrolou zboží při jeho převzetí, musí zákazník uplatnit ihned u dopravce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamace chutí, složení nebo jiných vnější prohlídkou nezjistitelných vad zboží musí zákazník uplatnit neprodleně po jejich zjištění a zároveň musí zajistit, aby po celou dobu od převzetí výrobku až po uplatnění reklamace byl výrobek uložen způsobem a při teplotě odpovídajícím požadavkům zákonu a předpisu, upravujících oblast výroby a skladování potravin. O oprávněnosti reklamace rozhodne podle svého uvážení v jednoduchých případech pověřený pracovník firmy Paneria U zboží okamžité spotřeby budou oprávněné reklamace řešeny opravou nebo výměnou zboží. Převzetím zboží zákazník akceptuje bezvýhradně tyto podmínky. Částečně spotřebované zboží není možno reklamovat. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za žádné škody způsobené nevhodným složením výrobku vyrobených či upravených podle požadavku zákazníka, pokud bylo toto složení nebo úpravy zákazníkem požadováno. Skutečnost, že zboží bylo vyrobeno či upraveno podle jeho požadavku, potvrzuje zákazník fyzickým převzetím objednaných výrobků.
 • Datum uplatnění reklamace je dáno datem fyzického předání zboží k reklamaci v místě určeném firmou Paneria. pro příjem reklamací.
 • Náš obchod je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.
 • K reklamaci je ve všech případech nutné předložit: kopii účtenky (dodacího listu), popis závady, výrobek.
 • Nárok na uplatnění záruky zaniká v každém z následujících případů:
 1. Ztrátou dodacího listu, byl-li vystaven.
 2. Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem reklamace záruční doba.
 3. Svévolným upravením nebo pozměněním zboží.
 4. Mechanickým nebo jiným poškozením zboží.
 5. Poškozením zboží při přepravě k reklamaci.
 6. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému bytovému prostředí, nebo prostředí restaurací vybavených potřebnou chladicí technikou.
 7. Zanedbáním péče o zboží.
 8. Zboží bylo poškozeno použitím v rozporu s podmínkami uvedenými v obchodních, reklamačních či záručních podmínkách nebo v rozporu s všeobecnými zásadami platnými pro použití nebo spotřebu obdobného zboží.
 9. Zboží bylo poškozeno živly. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 10. Dále kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, na které byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, o kterých musel vědět. Prodávající, ve smyslu platných zákonů, si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným či obdobným se srovnatelnými parametry.

Místo uplatnění reklamace
Kupující je povinen reklamované zboží dopravit na adresu:

Paneria Paul
Míšeňská 67/10
118 00 Praha 1 - Malá Strana

IČ: 02772981 (firma Ing. Pavel Paul)

eva@paneria.cz

nebo kterýkoliv z obchodů Paneria uvedený na www.paneria.cz .

6. Reklamace přepravních služeb
Zboží je doručováno prostřednictvím kurýrní společnosti. Může se stát, že k Vám zboží dojde nevhodnou dopravou poškozeno.

Při přebírání zboží proto prosím postupujte následovně:

Zboží vždy prohlédněte při převzetí před dopravcem. V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný.) nebo viditelného poškození zboží sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky. U nás při expedici zásilky kontrolujeme, balíme je do vhodných obalů velice pečlivě a odesíláme v neporušeném stavu.

V případě problému s kurýrní službou napište prosím na naší adresu nebo na náš e-mail. Stručně popište problém a uveďte kontakt na sebe. Vaši stížnost budeme řešit s dopravcem a budeme Vás informovat o dalším postupu.


7. Záruční doba
Prodávající, ve smyslu platných zákonů, poskytuje na zboží záruku stanovenou zákonem, není-li pro konkrétní případy stanovena záruka jiná. Záruka na zboží okamžité spotřeby je poskytována jen a pouze v rozsahu požadovaném zákonem aktuálně záruky upravujícím. Zbožím okamžité spotřeby jsou míněny veškeré výrobky nebo zboží, které vyrábí firma Paneria E-shop s.r.o. a jsou
potravinářského charakteru. Zejména se jedná o dorty, lahůdkářské výrobky, pečivo a další výrobky, tvoří-li součást objednávky.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou trvanlivosti zboží, která je uvedena na obale.

V případě výměny zboží za nové dostane zákazník doklad, kterým získává právo na reklamaci stejným způsobem, jakoby se jednalo o nový výrobek.

8. Souhlas se zpracováním osobních dat
Údaje o Vašich nákupech (Vaše objednávky) jsou ukládány do bezpečné databáze a nejsou poskytovány třetím stranám dle zákona číslo 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.

Poskytování dat třetím osobám
Vaše data jsou důvěrná a nejsou poskytována dalším subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk jako jsou banky nebo partnerům zajišťujícím přepravu jako jsou spediční společnosti, kterým jsou poskytnuty údaje nutné k doručení zboží.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Rozumím